Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Twój Horoskop Na Jutro

Przygotowaliśmy niniejszą informację o polityce prywatności (Informację o prywatności, Informacja, Polityka prywatności lub Polityka), aby wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje oraz Dane Osobowe (zgodnie z definicją zgodnie z obowiązującym prawem), które uzyskujemy podczas korzystania z witryn internetowych , aplikacje i usługi online (Usługi), które są obsługiwane, kontrolowane lub powiązane z Bill Simmons Media Group. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wyłącznie informacje gromadzone za pośrednictwem Usług oraz poprzez bezpośrednią komunikację między Tobą a Bill Simmons Media Group i nie obejmuje żadnych informacji gromadzonych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w aplikacji lub w inny sposób przez nas (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej), w tym, gdy do nas dzwonisz , pisać do nas lub komunikować się z nami w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Usług. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na takie zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich informacji i Danych Osobowych oraz zgadzasz się na warunki niniejszej Informacji o ochronie prywatności.Spis treści

 1. Informacje, które zbieramy automatycznie
 2. Pliki cookie/technologie śledzenia
 3. Informacje, które zdecydujesz się przesłać
 4. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł
 5. Wykorzystanie informacji
 6. Integracja sieci społecznościowych i platform
 7. Nasze praktyki udostępniania informacji
 8. Dane anonimowe
 9. Informacja publiczna
 10. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych i zgoda na przeniesienie
 11. Ważne informacje dla mieszkańców Kalifornii: Twoje prawa do prywatności w Kalifornii California
 12. Jak reagujemy na nieśledzenie sygnałów
 13. Reklama
 14. Wybór/rezygnacja z komunikacji
 15. Przechowywanie, modyfikowanie i usuwanie danych osobowych
 16. Prawa podmiotów danych w UE
 17. Bezpieczeństwo
 18. Spinki do mankietów
 19. Prywatność dzieci
 20. Wrażliwe dane osobowe
 21. Zmiany
 22. Skontaktuj się z nami
 1. Informacje, które zbieramy automatycznie

  Kategorie informacji. My i nasi zewnętrzni dostawcy usług (w tym dostawcy treści, reklam i analiz zewnętrznych) automatycznie zbieramy określone informacje z Twojego urządzenia lub przeglądarki internetowej podczas interakcji z Usługami, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z Usług i kierowanie do Ciebie reklam (które w niniejszej Informacji o ochronie prywatności będziemy określać zbiorczo jako Dane o użytkowaniu). Na przykład za każdym razem, gdy odwiedzasz Usługi, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług automatycznie zbieramy Twoją lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego lub inny unikalny identyfikator, typ przeglądarki i komputera, używany dostawca usług internetowych, informacje o strumieniu kliknięć, czas dostępu, Strona internetowa, z której pochodzisz, adres URL, do którego przechodzisz dalej, strony internetowe, do których uzyskujesz dostęp podczas wizyty oraz interakcja z treściami lub reklamami w Usługach. Możemy zawierać umowy ze stronami trzecimi w celu zbierania tych informacji w naszym imieniu do celów analitycznych. Należą do nich firmy takie jak Chartbeat, Comscore i Google.  kim jong un death bbc

  Cele dla tych informacji. My i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystujemy takie Dane o użytkowaniu do różnych celów, w tym do diagnozowania problemów z naszymi serwerami i oprogramowaniem, administrowania Usługami, gromadzenia danych demograficznych i kierowania reklam do Ciebie w Usługach i innych miejscach online. W związku z tym nasze zewnętrzne sieci reklamowe i serwery reklamowe również dostarczą nam informacji, w tym raportów, które powiedzą nam, ile reklam zostało zaprezentowanych i klikniętych w Usługach w sposób, który nie identyfikuje osobiście żadnej konkretnej osoby. Gromadzone przez nas Dane o użytkowaniu zasadniczo nie umożliwiają identyfikacji, ale jeśli powiążemy je z Tobą jako konkretną i możliwą do zidentyfikowania osobą, będziemy traktować je jako Dane Osobowe. 2. Nasza praktyka udostępniania informacji

  Ogólnie

  Udostępniamy dane nieosobowe, w tym dane dotyczące użytkowania, dane osobowe pozbawione elementów umożliwiających identyfikację oraz zagregowane statystyki użytkowników, stronom trzecim według naszego uznania. Informacje zebrane za pośrednictwem Witryn są udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym. Na przykład możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom powiązanym, w tym naszym spółkom macierzystym i siostrzanym, w celu obsługi klienta, marketingu i operacji technicznych. Udostępniamy Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, w sposób inny opisany w niniejszej Polityce oraz w następujących okolicznościach.

  Usługodawcy

  Od czasu do czasu nawiązujemy relacje ze stronami trzecimi, które świadczą nam usługi (na przykład firmy analityczne i badawcze, reklamodawcy i agencje reklamowe, usługi zarządzania i przechowywania danych, usługi przetwarzania kart kredytowych, osoby ułatwiające sprzedaż towarów, loterie lub nagrody konkursowe spełnienie). Udostępniamy Twoje dane stronom trzecim w celu ułatwienia Twoich żądań (np. gdy zdecydujesz się udostępnić sieci społecznościowej informacje o Twoich działaniach na Stronach) oraz w związku z dostosowywaniem reklam, mierzeniem i ulepszaniem naszych Stron oraz skuteczności reklam, i inne usprawnienia umożliwiające. Udostępniamy zbiorcze informacje o naszych użytkownikach naszym reklamodawcom, sponsorom i partnerom promocyjnym, takie jak liczba osób, które odwiedziły daną stronę lub aktywność, średni wiek naszych odwiedzających w Witrynie (stronach) lub stronie (stronach) lub podobne i nie lubi naszych gości, ale ta informacja nie jest specyficzna dla żadnego indywidualnego odwiedzającego. Uzyskujemy informacje geograficzne, takie jak grupowanie kodów pocztowych, z innych źródeł, ale te zbiorcze informacje nie ujawnią dokładnej lokalizacji konkretnego odwiedzającego. Uzyskujemy również inne dane demograficzne od stron trzecich w celu ulepszania naszych produktów i usług, w celach marketingowych lub wyświetlania bardziej trafnych reklam. W takich okolicznościach ujawniamy Informacje o użytkowniku, aby tacy dostawcy usług świadczyli te usługi. Usługodawcy ci mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług. Są zobowiązani do przestrzegania naszych wyraźnych instrukcji i przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Nasze witryny korzystają z niektórych usług analitycznych Google i innych usług, a niektóre strony korzystają z interfejsu API identyfikatora klienta Google AMP, z których każda umożliwia zbieranie i udostępnianie informacji (w tym danych osobowych) firmie Google w celu dalszego wykorzystania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z Google i sposobów jego kontrolowania, zobacz Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów oraz Informacje na temat ochrony prywatności Google.

  Dostawcy operacyjni

  Dla Twojej wygody możemy zapewnić możliwość zakupu określonych towarów, towarów i usług za pośrednictwem Witryn (w tym między innymi zakupów detalicznych, subskrypcji czasopism drukowanych i cyfrowych oraz biletów na specjalne wydarzenia). Firmy inne niż Bill Simmons Media Group, jej rodzice, partnerzy, podmioty stowarzyszone lub spółki zależne mogą przetwarzać te transakcje. Nazywamy te firmy, które prowadzą nasze operacje e-commerce, realizację zamówień i konkursów i/lub usługi kontraktowe, dostawcami operacyjnymi. Są to strony trzecie, które świadczą usługi w naszym imieniu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych opcjonalnych usług, nasi dostawcy operacyjni zażądają Twoich danych osobowych, aby zrealizować Twoje zamówienie lub prośbę. Dobrowolne przekazanie Twoich danych osobowych tym dostawcom operacyjnym, w tym Twoje zamówienie lub żądanie, będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności danego dostawcy. Aby ułatwić Ci zamówienie lub prośbę, możemy udostępnić Twoje dane osobowe dostawcy. Dostawca operacyjny może również udostępniać nam Twoje dane osobowe i informacje o Twoich zakupach. Możemy przechowywać te informacje w naszej bazie danych członkostwa. W większości przypadków wymagamy, aby nasi dostawcy operacyjni przestrzegali postanowień naszej Informacji o ochronie prywatności i aby tacy dostawcy udostępniali nam wyłącznie dane osobowe odwiedzających, chyba że jest to konieczne do zrealizowania prośby lub zamówienia odwiedzającego. Dostawcy operacyjni mogą wykorzystywać jakiekolwiek dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia sprzedaży lub realizacji żądanej usługi lub zamówienia. Musisz jednak zapoznać się z polityką prywatności dostawcy operacyjnego, aby określić zakres wykorzystania i ujawnienia Twoich danych osobowych zebranych online. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie praktyk dostawców operacyjnych, ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich usługi.

  Wydarzenia

  Nasze Wydarzenia i promocje mogą być wspólnie zarządzane, sponsorowane lub oferowane przez osoby trzecie. Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się wziąć udział w Wydarzeniu lub wziąć w nim udział, możemy udostępnić Twoje dane stronom trzecim zgodnie z oficjalnymi zasadami regulującymi Wydarzenie, a także w celach administracyjnych i zgodnie z wymogami prawa (np. na liście zwycięzców). Biorąc udział w konkursie lub loterii, zgadzasz się na oficjalne zasady regulujące to Wydarzenie i możesz, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, zezwolić sponsorowi i/lub innym stronom na używanie Twojego imienia i nazwiska, głosu i/lub podobizny w reklamie lub materiały marketingowe. Niektóre wydarzenia mogą być w całości zarządzane przez stronę trzecią i będą podlegać wszelkim zasadom lub warunkom przewidzianym dla tego wydarzenia, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z tymi warunkami i ich przestrzeganie.

  Marketing bezpośredni osób trzecich

  Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim do naszych własnych celów marketingu bezpośredniego (na przykład wysyłanie wiadomości e-mail, oferty specjalne, rabaty itp.). Jeśli nie zrezygnowałeś z udostępniania przez nas Twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych, możemy również udostępniać Twoje dane (w tym Dane Osobowe) stronom trzecim do ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że wiadomości dostarczone od strony trzeciej będą podlegać polityce prywatności tej strony. Możemy również dopasować Twój adres e-mail do stron trzecich i użyć takiego dopasowania, aby dostarczyć Ci niestandardowe oferty lub wiadomości e-mail w Usługach i poza Usługami.

  Funkcje stron trzecich

  Możemy zezwolić Ci na połączenie naszych Witryn z usługą strony trzeciej lub oferować nasze Witryny za pośrednictwem usługi strony trzeciej (Funkcje stron trzecich). Jeśli korzystasz z Funkcji strony trzeciej, zarówno my, jak i odpowiednia strona trzecia możemy mieć dostęp i wykorzystywać informacje związane z korzystaniem przez ciebie z Funkcji strony trzeciej, dlatego powinieneś dokładnie zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania tej strony trzeciej. Oto kilka przykładów Funkcji innych firm:

  Logowanie. Możesz zalogować się, utworzyć konto lub ulepszyć swój profil na Stronach za pomocą funkcji logowania na Facebooku. Robiąc to, prosisz Facebooka o przesłanie nam pewnych informacji z Twojego profilu na Facebooku i upoważniasz nas do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności wszelkich informacji dostępnych nam za pośrednictwem interfejsu Facebooka.

  Strony marki. Oferujemy nasze treści w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, gdy angażujesz się w nasze treści (na przykład za pośrednictwem naszej strony marki), są traktowane zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Ponadto, jeśli publicznie odwołujesz się do naszych Witryn w usłudze strony trzeciej (np. za pomocą powiązanego z nami hashtagu w tweecie lub poście), możemy użyć Twojego odniesienia w naszej Usłudze lub w związku z nią.

  Zmiana kontroli

  W przypadku, gdy przechodzimy transformację biznesową (taką jak fuzja, przejęcie przez inną firmę, upadłość lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, w tym, bez ograniczeń, w trakcie procesu due diligence), Twoje Osobiste Dane prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów. Podając swoje Dane Osobowe, zgadzasz się, że możemy przekazać takie informacje w tych okolicznościach bez Twojej dalszej zgody. W przypadku takiej zmiany biznesowej podejmiemy uzasadnione starania, aby zażądać, aby nowy właściciel lub połączony podmiot (w stosownych przypadkach) przestrzegał niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odniesieniu do Państwa Danych osobowych. Jeśli Twoje dane osobowe byłyby wykorzystywane niezgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, poprosimy Cię o wcześniejsze powiadomienie.

  Inne scenariusze ujawniania

  Zastrzegamy sobie prawo, a użytkownik niniejszym wyraźnie nas upoważnia, do udostępniania Informacji o użytkowniku: (i) w odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe lub procesy prawne lub w celu ustanowienia, ochrony lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi; (ii) jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, oszustwami lub sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub mienia; (iii) jeśli uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań dotyczących znacznego nadużycia infrastruktury Usług lub ogólnie Internetu (takich jak obszerne spamowanie, ataki typu „odmowa usługi” lub próby naruszenia bezpieczeństwa informacji); (iv) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, naszych usług lub ich użytkowników lub jakiejkolwiek innej strony oraz w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych użytkowników lub ogółu społeczeństwa; oraz (v) naszej spółce macierzystej, podmiotom zależnym, spółkom joint venture lub innym spółkom znajdującym się pod wspólną z nami kontrolą (w takim przypadku będziemy wymagać od takich podmiotów przestrzegania niniejszej Informacji o ochronie prywatności).

  górna ręka obsada
 3. Ważne informacje dla mieszkańców Kalifornii: Twoje prawa do prywatności w Kalifornii California

  Te dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii dotyczą tylko osób mieszkających w Kalifornii. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA) zapewnia dodatkowe prawa do poznania, usuwania i rezygnacji oraz wymaga od firm gromadzących lub ujawniających dane osobowe dostarczania powiadomień i środków umożliwiających korzystanie z tych praw. Słowa użyte w tej sekcji mają znaczenie nadane im w CCPA, które może być szersze niż ich powszechne znaczenie. Na przykład definicja danych osobowych w ramach CCPA obejmuje imię i nazwisko, ale także bardziej ogólne informacje, takie jak wiek.

  Zawiadomienie o odbiorze

  Chociaż gromadzone przez nas informacje są opisane bardziej szczegółowo w sekcjach 1-6 powyżej, kategorie danych osobowych, które mogliśmy zebrać – zgodnie z opisem w ustawie CCPA – w ciągu ostatnich 12 miesięcy to:

  • Identyfikatory, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa konta z numerem telefonu, adres IP oraz identyfikator lub numer przypisany do Twojego konta.
  • Dane klienta, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz informacje o karcie kredytowej lub debetowej.
  • Dane demograficzne, takie jak wiek lub płeć. Ta kategoria obejmuje dane, które mogą kwalifikować się jako chronione klasyfikacje na mocy innych przepisów prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.
  • Informacje handlowe, w tym zakupy i zaangażowanie w Usługi.
  • Aktywność internetowa, w tym Twoje interakcje z naszą Usługą.
  • Dane audio lub wizualne, w tym zdjęcia lub filmy, które publikujesz w naszej Usłudze.
  • Dane geolokalizacyjne, w tym usługi umożliwiające lokalizację, takie jak WiFi i GPS.
  • Dane dotyczące zatrudnienia i wykształcenia, w tym informacje, które podajesz, gdy ubiegasz się o pracę u nas.
  • Wnioski, w tym informacje o Twoich zainteresowaniach, preferencjach i ulubionych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia, w tym źródeł, z których otrzymujemy informacje, zapoznaj się z różnymi formami informacji gromadzonych różnymi sposobami, jak opisano bardziej szczegółowo w sekcjach 1–6 powyżej. Zbieramy i wykorzystujemy te kategorie danych osobowych do celów biznesowych, również opisanych w sekcjach 1–6, a także naszych praktyk udostępniania opisanych w sekcji 7.

  Zasadniczo nie sprzedajemy danych osobowych w tradycyjnym rozumieniu terminu „sprzedaż”. Jednak w zakresie, w jakim sprzedaż w ramach CCPA jest interpretowana jako obejmująca działania związane z technologią reklamową, takie jak te ujawnione w reklamie (punkt 13), jako sprzedaż, zapewniamy Ci możliwość zażądania, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych osób niepełnoletnich, o których wiadomo, że nie ukończyły 16 roku życia bez wyraźnego upoważnienia.

  Sprzedajemy lub ujawniamy następujące kategorie danych osobowych w celach komercyjnych: identyfikatory, informacje demograficzne, informacje handlowe, aktywność w Internecie, dane geolokalizacyjne i wnioski. Korzystamy z różnych rodzajów podmiotów i współpracujemy z nimi, aby pomagać w naszych codziennych działaniach i zarządzać naszą Usługą. Zapoznaj się z naszymi praktykami udostępniania informacji w sekcji 7 powyżej, reklamami w sekcji 7 poniżej oraz naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie i technologii śledzenia, aby uzyskać więcej informacji na temat stron, którym udostępniliśmy informacje.

  michael banki mary poppins

  Prawo do poznania i usunięcia

  Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie oraz prawo do poznania pewnych informacji o naszych praktykach dotyczących danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W szczególności masz prawo żądać od nas:

  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie;
  • Kategorie źródeł, z których zebrano dane osobowe;
  • Kategorie danych osobowych o Tobie, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy;
  • Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały ujawnione w celach biznesowych lub sprzedane;
  • Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych; i
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij wniosek za pośrednictwem naszego formularza online lub napisz do nas na adres info@distritonline.pt . W żądaniu określ, z którego prawa chcesz skorzystać oraz zakres żądania. W ciągu 10 dni potwierdzimy otrzymanie Twojej prośby.

  Jako posiadacz niektórych danych osobowych mamy obowiązek zweryfikowania Twojej tożsamości podczas składania wniosków o udostępnienie lub usunięcie danych osobowych oraz zapewnienie, że rozpowszechnianie tych informacji nie wyrządzi Ci szkody, jeśli zostaną przekazane innej osobie. Aby zweryfikować Twoją tożsamość, poprosimy Cię o dodatkowe dane osobowe i zbierzemy je, aby dopasować je do naszych danych. Możemy poprosić o dodatkowe informacje lub dokumentację, jeśli uznamy, że konieczne jest potwierdzenie Twojej tożsamości z niezbędnym stopniem pewności. Możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, bezpiecznego centrum wiadomości lub innych uzasadnionych i odpowiednich środków. W pewnych okolicznościach mamy prawo odrzucić żądania. W takich przypadkach powiadomimy Cię o przyczynach odmowy. Nie udostępnimy Ci konkretnych danych osobowych, jeśli ujawnienie stwarza istotne, możliwe do określenia i nieuzasadnione ryzyko dla bezpieczeństwa tych danych osobowych, Twojego konta u nas lub bezpieczeństwa naszych systemów lub sieci. W żadnym wypadku nie ujawnimy, jeśli go zgromadziliśmy, Twojego numeru ubezpieczenia społecznego, numeru prawa jazdy lub innego numeru identyfikacyjnego wydanego przez rząd, numeru konta finansowego, numeru ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, hasła do konta lub pytań i odpowiedzi bezpieczeństwa .

  Prawo do rezygnacji

  W zakresie, w jakim sprzedajemy Twoje dane osobowe zgodnie z definicją „sprzedaj” zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, masz prawo do rezygnacji ze sprzedaży przez nas Twoich danych osobowych stronom trzecim w dowolnym momencie. Możesz przesłać prośbę o rezygnację, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych. Możesz również przesłać prośbę o rezygnację, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@distritonline.pt .

  Agent upoważniony

  Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem wyznaczonego agenta. Musisz poinstruować tego agenta, że ​​będzie musiał oświadczyć, że działa w Twoim imieniu podczas składania wniosku, posiadać niezbędną dokumentację i być przygotowanym na podanie niezbędnych danych osobowych, aby zidentyfikować Cię w naszej bazie danych.

  Prawo do niedyskryminacji

  Masz prawo nie otrzymywać przez nas dyskryminacyjnego traktowania w związku z wykonywaniem swoich praw.

  Finansowe zachęty

  Zachęty finansowe to programy, korzyści lub inne oferty, w tym płatności na rzecz konsumentów w ramach rekompensaty za ujawnienie, usunięcie lub sprzedaż danych osobowych na ich temat.

  Możemy oferować obniżone ceny konsumentom, którzy zarejestrują się na naszych listach mailingowych lub dołączą do naszych programów lojalnościowych. Takie programy będą miały dodatkowe warunki, które wymagają przeglądu i zgody. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów, jak wycofać lub anulować lub dochodzić swoich praw związanych z tymi programami.

  Zasadniczo nie traktujemy inaczej konsumentów, którzy korzystają z prawa na mocy prawa stanu Kalifornia. Jednak w pewnych okolicznościach obniżone ceny będą wymagały, abyś znajdował się na naszej liście mailingowej lub był członkiem naszego programu lojalnościowego. W takich okolicznościach możemy zaoferować różnicę w cenie, ponieważ cena jest w uzasadniony sposób związana z wartością Twoich danych. Wartość Twoich danych zostanie wyjaśniona w warunkach takich programów motywowanych.

  Zabłyśnij światłem

  Kalifornijskie prawo Shine the Light zezwala klientom w Kalifornii na żądanie pewnych szczegółów dotyczących sposobu, w jaki niektóre rodzaje ich informacji są udostępniane stronom trzecim, a w niektórych przypadkach podmiotom stowarzyszonym, do celów marketingu bezpośredniego tych stron trzecich i podmiotów stowarzyszonych. Zgodnie z prawem firma powinna albo dostarczyć klientom ze stanu Kalifornia na żądanie określone informacje, albo pozwolić klientom ze stanu Kalifornia na rezygnację z tego typu udostępniania.

  Aby zrealizować prośbę Shine the Light, prosimy o kontakt pod adresem info@distritonline.pt lub Bill Simmons Media Group c/o Legal Department , 438 N Gower St, Los Angeles, CA 90028. W treści żądania należy umieścić oświadczenie Your California Privacy Rights, a także swoje imię i nazwisko, adres, miasto, stan i kod pocztowy. W treści prośby podaj wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli ustalić, czy dotyczy to Ciebie. Należy pamiętać, że nie przyjmujemy zapytań za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub faksem i nie ponosimy odpowiedzialności za powiadomienia, które nie są prawidłowo oznakowane lub wysłane lub nie zawierają pełnych informacji.

  Ważne informacje dla mieszkańców Nevady — Twoje prawa do prywatności w Nevadzie

  Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, masz prawo zrezygnować ze sprzedaży niektórych danych osobowych stronom trzecim, które zamierzają udzielać licencji lub sprzedawać te dane osobowe. Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami tutaj lub wysyłając e-mail na adres info@distritonline.pt z tematem Nevada Do Not Sell Request i podając nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

 4. Logowanie i aktualizować swój profil. Jeśli usuniesz pewne informacje, możesz nie być w stanie zamawiać usług w przyszłości bez ponownego przesyłania takich informacji. Spełnimy Twoją prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy również pamiętać, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych zawsze, gdy jest to wymagane przez prawo, z niezbędnych powodów operacyjnych lub w celu utrzymania jednolitych praktyk biznesowych.

  christopher dziekan karen fryzjer

  Należy pamiętać, że musimy zachować pewne informacje do celów prowadzenia dokumentacji i/lub sfinalizować wszelkie transakcje, które rozpocząłeś przed złożeniem wniosku o taką zmianę lub usunięcie (na przykład, gdy przystępujesz do promocji, możesz nie być w stanie zmienić lub usunąć danych osobowych Dane podane do czasu zakończenia takiej promocji). Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

 5. Skontaktuj się z nami

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@distritonline.pt

Zobacz Też: